תכנות בקרים PLC פיתוח וייעול תהליכי בקרה

בקר מתכנת, הוא מחשב תעשייתי המשמש לבקרה של תהליכים תעשייתיים ומכונות אוטומטיות.

שמו באנגלית (Programmable Logic Controller, PLC) או בדור החדש קיבל גם את השם

(Programmable Automation Controller, PAC) הבקרים הראשונים אומצו בתעשיית הרכב ופותח על ידי צוות מהנדסים של חברת GM - General Motors בשנת 1968, כיום ניתן למצוא בקר בכל מפעל, בכל בית מלאכה ובמגוון תעשיות נרחב, בקר מתכנת יחיד יכול להחליף מאות ואפילו אלפי ממסרים וקוצבי זמן.

הממסרים, קוצבי הזמן ורכיבים נוספים, מהווים חלק מובנה בתוכנת הבקר, אולם החיבורים בין הרכיבים אינם מבוצעים בחיווט, כמו במערכות חשמליות, אלה מבוצעים בתוכנה.

 

כיום שוכללו הבקרים המתכנתים והם מכילים מערכות תקשורת מתקדמות, משולבות סיבים אופטיים, מערכות גיבוי, תקשורת כרטיסים, הוקטן גודלם הפיזי, ותכנותם מתבצע באמצעות ממשק תכנות ידידותי למשתמש.

אנו מתמחים בפתרונות תוכנה במכשור ובקרה, תכנות בקרים מתוכנתים PLC, PAC עבור יצרנים אלו:

 • Schneider Electric

 • Rockwell / Allen-Bradley

 • Siemens

 • Mitsubishi Electronic Automation

 • Omron

 • General Electric

 • Unitronics

 • ABB

 • FATEK

 • KOYO

 • WonderLogix

ועוד נוספים...

What is PLC, PAC?

Programmer Controller is an industrial computer used for control of industrial processes and vending machines.
(Programmable Logic Controller, PLC) or the new generation also got the name

(Programmable Automation Controller PAC) controls first adopted in the automotive industry and were developed by a team of engineers from GM - General Motors in 1968, is now to be found visit every factory, every workshop and a variety of industries extensively, visit the programmer one can replace hundreds and even thousands of relays and timers time.

Relays, timers, and other components, are an integral part of the controller software, but the connections between components are made wiring, such as electrical systems, this software is made.

Today perfected controls are programmers and advanced communications systems, integrated optical fiber, backup systems, communication cards, reduced the physical size, and the feasibility has been carried out through a user-friendly programming interface.

The controller operates a regular scanning cycle, known as Cycle Scan (Scan Cycle), which includes the following steps:

Reading data obtained from the process being controlled introductions, information processing, and decision-making by program controller, enabling issued in accordance with the data input and calculation results according to plan, plan calculations, maintenance, communication and self-test.