פיתוח וייעול מערכות שליטה ואיסוף נתונים HMI/SCADA

אנו מציעים שירותים מותאמים אישית עבור SCADA תוכנה ואיסוף נתונים.

השירותים המותאמים אישית שלנו מסייעים לשלב את המערכת הקיימת עם מערכת חדשה.

ניצול הניסיון התעשייתי שלנו בפיתוח אפליקציית SCADA עבור פלטפורמות שונות.

גישה למידע על מה שקורה במתקן שלך הוא בעל ערך רב על יעילות וצמיחה של המערכת.

אנו מספקים  HMI SCADA, בהתאם לנתונים נדרשים.

לצד הבקר המתכנת מותקנת עמדת שליטה וחיווי הנקראת ממשחק אדם מכונה, עמדה זו משתלבת במערכת הבקרה,

ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה. הממשק אדם מכונה הוא מערכת המאפשרת ליצור תקשורת בין התהליך לבין האדם המפעיל אותו

ומשתמש בו, מערכת זו מאפשרת לאדם להפעיל את התהליך, לפקח על אופן פעולתו, לעקוב אחר שינויים המתרחשים בו,

ולשלוט בתוצרת המתקבלת ממנו.

 

מערכות ממשק אדם מכונה הן מגוונת ורבות, הן נצופות בכל תהליכי הפיקוד והבקרה.

ישנם מערכות ממשק אדם מכונה אשר מבוססות על מחשב אישי (PC) ותוכנת (HMI) כגון:

Wincc, Vijeo designer, Vijeo citect, Smartstruxure, Cimplicity, Wizcon, ControlMaestro

P-CIM, Pulse

ישנם מערכות ממשק אדם מכונה נוספות הן:

לוח פיקוד מקומי המותקן בצמוד לתהליך התעשייתי, צג HMI מקומי / לוח הפעלה ממוחשב (Operator Display Panel).

 

ההתפתחות הטכנולוגית הנרחבת שחלה בעולם המחשבים בעשורים האחרונים, והתבטא במזעור המחשבים הביא להגדלת השימוש במחשבים בכל התחומים, כולל בתעשייה.

התפתחות זו הביאה לפיתוח מערכות איסוף נתונים ופיקוח על תהליכים, המבוססות על מחשבים אישיים ומופעלת על ידי תוכנות HMI מתאימות.

מערכות אלה נקראות גם בשם מערכות SCADA בשם המלא (Supervisory Control and Data Acquisition) או מערכות פיקוד ובקרה. המונח SCADA מתייחס למערכות רבות המשמשות לפיקוח, בקרה ואיסוף נתונים, ונמצאות במקרים רבים בתשתיות לאומיות קריטיות, דוגמת חברת החשמל, מקורות, חברות גז, דלק, תקשורת.

המידע במערכות הללו נשלח מהבקרים הפזורים בשטח, אל מרכז שליטה וממנו עד למערכות הביצוע.

What is SCADA, HMI?

 

Alongside the PLC (Programmable Logic Controller) installed position control and indicator called HMI (Human Machine Interface), this position is integrated into the control system and is an integral part of it.

Human Machine Interface (HMI) is a system that enables communication between the process and the person running it and use it, this system allows a person to operate the process, supervise its operation, monitor changes occurring in it, And control the produce obtained from it.

Human Machine Interface systems are varied and numerous, they float all the command and control processes.
There are human machine interface systems, which are based on a personal computer (PC) and software (HMI)

There are human machine interface systems further include:
The local control panel is installed adjacent to the industrial process, local HMI monitor or computer operating panel (Operator Display Panel).

 

Extensive technological development occurred in the computer world in recent decades and reflected the miniaturization of computers led to greater use of computers in all fields, including industry.

This development led to the development of systems for data collection and monitoring the processes, based on personal computers and is operated by the appropriate HMI software.

These systems are also called full name SCADA systems (Supervisory Control and Data Acquisition) or command and control systems. The term SCADA refers to many systems used to control, monitoring and data collection, and are in many cases critical national infrastructures, such as the IEC, sources of gas, fuel, and communications.

These systems send data controllers scattered on the ground, to and from the control center to systems implementation.